Integritetspolicy

Senast uppdaterad 14-dec-2023

Verksam från och med 14-dec-2023


Denna integritetspolicy beskriver policyn för Palemona.com,


Holmstugevägen 17

61147 Nyköping

Sverige


E-post: info@lavincopy.se

Telefon: 0706314892


och avser insamling, användning och offentliggörande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (https://www.palemona.com/) (tjänsten). Genom att få tillgång till eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och offentliggörande av din information i enlighet med denna integritetspolicy. Om du inte samtycker till detta, vänligen besök eller använd ej tjänsten.


Vi kan ändra denna integritetspolicy när som helst utan förvarning. Vi kommer att publicera den reviderade integritetspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publicerades på tjänsten. Din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter det datumet kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade integritetspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.


Information vi samlar in:


Vi kommer att samla in och behandla följande personlig information om dig:


- Namn

- E-post

- Mobilnummer


Hur vi använder din information:


Vi kommer att använda den information vi samlar in om dig för följande ändamål:


- Marknadsföring / Reklam

- Skapa användarkonto

- Support


Om vi vill använda din information för något annat ändamål kommer vi att be om ditt samtycke och kommer att använda din information endast efter att ha fått ditt samtycke och endast för det eller de ändamål för vilka samtycke har lämnats, om inte annat krävs enligt lag.


Bibehållande av din information:


Vi kommer att behålla din personliga information hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användare avslutar sina konton eller så länge som vi behöver den för att uppfylla de syften för vilka den samlades in enligt denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, som bokföring/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som t.ex. upprätthållande av rättsliga rättigheter, förebyggande av bedrägerier, etc. Återstående anonym information och sammanlagd information, som inte identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras obegränsat.


Dina rättigheter:

Beroende på den gällande lagen kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot aktiv behandling av dina uppgifter, be oss att dela (exportera) dina personuppgifter till en annan enhet, dra tillbaka eventuellt samtycke du har lämnat oss för att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utnyttja dessa rättigheter kan du skriva till oss på info@lavincopy.se. Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med tillämplig lag.


Du kan välja att inte ta emot direktmarknadsföringskommunikationer eller den profilering vi utför för marknadsföringsändamål genom att skriva till oss på info@lavincopy.se.


Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla den nödvändiga personliga informationen eller drar tillbaka samtycket att behandla den för de nödvändiga ändamålen kan du inte kunna få tillgång till eller använda de tjänster för vilka din information söktes.


Cookies mm:

För att lära dig mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, se vår Cookiepolicy.


Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss, och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet, och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information du överför till oss, och du gör det på egen risk.


Klagomål / Dataskyddsombud:

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss kan du skicka e-post till vår Dataskyddsombud på Lavin Copy, e-post: info@lavincopy.se. Vi kommer att behandla dina frågor i enlighet med tillämplig lag.