Så skapar du en ätbar skog

En ätbar skog, det låter som något från Kalle och chokladfabriken men det är ingen fantasi. Genom att odla på höjden kan du skapa din alldeles egna skog fylld av ätliga växter. En skogsträdgård blir en härlig plats för både dig och våra pollinerande insekter.

Skogsträdgårdar är inget nytt

Vi människor har anlagt skogsträdgårdar sedan förhistorisk tid. Faktum är att skogsträdgårdar fortfarande är vanligt i många varmare länder. På 9 % av all odlad mark i världen odlar man i ätliga skogar. Innan motordrivna maskiner började användas i jordbruken var den siffran ännu högre. Det berättar forskarna Johanna Björklund, Karin Eksvärd och Christina Schaffer som studerat skogsträdgårdar i Sverige. Tillsammans med bönder från Uppland i norr till Skåne i söder anlade de 12 skogsträdgårdar för att lära sig mer om hur den här typen av odling kan fungera i vårt klimat.

Härma naturen

I trädgårdsodling försöker man efterlikna skogens biotop. Här låter man olika arter samsas med varandra och till skillnad från traditionell trädgårdsodling odlar man i flera lager. På samma jordplätt samsas allt från höga träd till rotfrukter. Genom att härma naturliga ekosystem blir skogsträdgårdarna mer motståndskraftiga än vanliga trädgårdsodlingar. Växterna har också nytta av varandra genom skugga och kvävetillförsel i jorden.

Noggrant planerad

Till skillnad från en vanlig skog är skogsträdgården medvetet anlagd. Odlaren väljer ut växter som trivs tillsammans och som passar på den plats där de ska odlas. Odlingsytan är noggrant designad för att ta till vara på solljus, vatten och andra resurser.

Många fördelar 

Det finns flera fördelar med att anlägga en skogsträdgård. Eftersom alla växter är perenna kan du när skogen har etablerat sig, fokusera på att skörda och vårda din trädgård. Skogsträgården förlänger också säsongen eftersom du kan skörda från tidig vår till sen höst. Med en liten odlingsyta kan du ändå få många olika råvaror till ditt kök. På köpet får du dessutom en frodig och vacker plats för avkoppling och trädgårdspyssel. Varför inte placera en nätt trädgårdsmöbel i skuggan av fruktträden

Miljösmart odling

Skogsträdgården är också ett mer miljövänligt val jämfört med traditionell odling. Pollinerande insekter som bin och fjärilar trivs bland mångfalden av växter. En skogsträdgård binder också mer kol från atmosfären eftersom växtligheten består till stor del av träd, buskar och perenna växter. Växtligheten minskar också risken för errosion och vattenföroreninigar. Det här sättet att odla återför också mer näring till jorden vilket gör den mer bördig.

Vad är en skogsträdgård?

  • Växterna i en skogsträdgård är perenna.

  • I skogsträdgården odlar man i flera nivåer på samma markyta.

  • Olika växter kombineras för att kunna växa tillsammans. En del gårdar låter djur som höns eller getter vara en del av skogsträdgården. Mångfald är nyckelordet här.

Läs också:

Odla mycket på liten yta

5 tips på hur du lyckas med din skogsträdgård